Nalan Erdem Logo
Akupunktur
Akupunktur (Dry Needle Therapy) belli noktaların iğne ile uyarılmasıdır. Binlerce yıl önce geleneksel Çin tıbbı ile ortaya çıkmış fakat daha sonra pozitif batı tıbbı tarafından da desteklenmiş ve kabul görmüş bir tedavi seçeneğidir.

Son yıllarda çok hızlı gelişen pozitif bilim uygulamaları ve bilimsel araştırma sistematiği kanıta dayalı tıbbi uygulamaları zorunluluk haline getirmiştir. Geleneksel Çin akupunkturu modern tıbbi uygulayıcılar tarafından yorumlanmış, araştırılmış ve birçok alanda geliştirilerek değiştirilerek standardize edilmiştir. Binlerce yıllık bir tedavi olarak günümüze kadar sağlam verilerle ulaşan akupunktur, son 20-30 yılda birçok gelişmiş ülkede yaygın bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Kulak ve vücut akupunkturu olarak uygulanan bu tedaviye 1950 yıllarında Fransız fizyopatolog DR. Paul Nogier farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Dr Nogier; kulağın anatomik şeklinin anne karnında ters duran bebeğin (fetus) şekline benzediğini düşünerek yapmış olduğu bilimsel çalışmalar neticesinde, vücudumuzdaki her organ ve doku sisteminin kulakta sürekli haberleştiği bir noktasının bulunduğu sonucuna varmıştır.

Sağlıklı bir kişide kulağın hiçbir bölgesinde patolojik nokta bulunmaz. Kulaktaki akupunktur noktaları özel dedeksiyon (tarama) cihazları ile elektriksel prensipler içinde tespit edilir ve o noktanın elektriksel davranışına göre altın ya da gümüş iğne batırılır. Gerektiğinde iğne yerine; lazer, elektrik akımı, ısı, manyetik akım uyaranları da verilebilir. Akupunktur aracılığı ile zaten vücudumuzda bulunan hormon, enzim, nöro-mediatör, nöro-transmitter gibi çok değerli ve etkili maddeler salgılatılır.

Akupunkturda hedef, bozulmuş olan fizyolojik dengenin tekrar normale döndürülmesidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 400'e yakın hastalık için akupunkturu bir tedavi seçeneği olarak kabul etmektedir.

Tedavisi süresince her hastayı akupunkturun uygulanması ve etkisi ile ilgili bilgilendirmek ve beklentilerini bilimsel bir gözle realize etmek akupunktur hekiminin sorumluluğundadır.